Kotlin dla programistów Androida

Category
Szkolenia
About This Project

Wprowadzenie do języka Kotlin dla programistów Androida. Najważniejsze cechy i konstrukcje języka oraz sposoby integracji z popularnymi bibliotekami.

 

Dzień 1

1. Wprowadzenie

 • Kotlin – co to jest?
 • Podstawowe zalety względem Java 7/8
 • Konfiguracja środowiska w Intelij Idea CE i Android Studio
 • Dekompilacja do kodu Java

2. Podstawowe konstrukcje języka

 • var i val – statyczne typowanie
 • obsługa null
 • stringi
 • sterowanie: if, when i let
 • iterowanie: tablice i zakresy, pętla for

3. Programowanie funkcyjne

 • deklarowanie i używanie funkcji
 • argumenty opcjonalne i nazwane
 • lambdy
 • funkcje wyższego rzędu

4. Programowanie obiektowe

 • klasy, obiekty i properties
 • Extension functions i properties
 • Konstruktor główny i blok init
 • Data class
 • Destructuring
 • interface
 • companion object – następca pól i metod statycznych
 • Delegacja z użyciem „by”

5. Kolekcje

 • Sequence i Iterator
 • Operacje na stumieniach:
 • Qualifiers
 • Projections
 • Aggregations
 • Filters
 • Grouping
 • Inne

6. Kotlin Koans

 • kotlin w akcji – ćwiczenia

7. Kotlin i Android

 • Migracja projektu do Kotlina
 • Kotlin extensions for Android
 • Anko

8. Przykładowy projekt z popularnymi bibliotekami

 • Dagger 2
 • RxJava
 • OrmLite
 • Data Binding

Czas trwania: 1 dzień