PRINCE2 Foundation (akredytowane szkolenie)

Category
Szkolenia
About This Project
PRINCE2 Foundation
akredytowane szkolenie
*egzamin odbywa się 3 dnia szkolenia 
Metodyka zarządzania projektami oparta na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów anglosaskich. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką PRINCE2. Szkolenie zapoznaje uczestników z procesami i technikami zarządzania projektami oraz obszarami wiedzy na poziomie egzaminu certyfikującego PRINCE2 Foundation. Każdy Uczestnik otrzymuje również pełny komplet informacji i materiałów niezbędnych do zdania egzaminu certyfikującego.
ilość dni szkoleniowych:3
Program kursu:
Zarządzanie wartością dla różnych grup zainteresowanych odbywa się albo w ramach tzw. zwykłej działalności biznesowej albo poprzez uruchamianie tymczasowej organizacji projektowej do dostarczania jednego lub więcej produktów biznesowych. PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) jest metodyką skutecznego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu.
Opis szkolenia:
Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.
Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation powstało, by przekazać Państwu podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation.
Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2:
– kontrola zasobów i efektywnej możliwości zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu,
– najlepsze praktyki zarządzania projektami. Metodyka ta jest szeroko rozpowszechniona i rozumiana, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu,
– ustala odpowiedzialnoś w projekcie i koncentruje się na tym, co projekt ma dostarczyć, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo.
Adresaci:
– obecni i przyszli kierownicy projektów,
– uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
– menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
– osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.
Korzyści:
– ogólne zaznajomienie się z metodyką i terminologią,
– poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2,
– zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2,
– uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem,
– poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie,
– poznanie pryncypiów PRINCE2, Tematów i Procesów PRINCE2,
– zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
Program:
1. Przegląd metodyki PRINCE2
2. Temat Organizacja
3. Proces Przygotowanie Projektu
4. Temat Uzasadnienie Biznesowe
5. Proces Inicjowanie Projektu
6. Temat Plany
7. Temat Jakość
8. Temat Ryzyko
9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu
10. Temat Postępy
11. Proces Sterowanie Etapem
12. Temat Zmiana
13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
14. Proces Zamykanie Projektu
15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem
Egzamin PRINCE2 Foundation
Egzamin daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu „PRINCE2® Foundation”. Koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu PRINCE2 Foundation jest posiadanie statusu absolwenta szkolenia akredytowanego. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.
Egzamin trwa 60 minut i składa się z 75 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 70 punktów. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 35 pytań (50%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.
Egzamin ma formę pisemną. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi.
Posiadanie certyfikatu Prince2 Foundation oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości.
Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.