Projekt Android (projektowanie aplikacji mobilnych na platformę Android)

About This Project

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona propozycja metodyki tworzenia aplikacji mobilnych. Narzędzie udostępnia procedurę postępowania, gwarantującą przygotowanie pełnej dokumentacji, niezbędnej do rozpoczęcia prac graficznych, implementacyjnych i testowych.

Dodatkowo przygotowana dokumentacja ma pozwolić na realizację projektu nawet w środowisku zespołów pracujących zdalnie.

Cele szkolenia:

  • Przedstawienie trendów rynkowych jako czynników mobilizujących
  • Dyskusja na temat bazowych zagadnień implementacyjnych mających wpływ na sposób projektowania aplikacji:

– przepływów sterowania
– podstawowych bytów implementacyjnych
– elementów składających się na warstwę wizualną aplikacji – koncepcja układów ekranów przyjęta w Android
– metod przechowywania danych,
– metod transmisji danych,
– struktury projektu i artefaktów składających się na projekt

  • Omówienie cyklu życia projektu aplikacji mobilnej
  • Propozycja metod podziału pracy w zespole wieloosobowym w odniesieniu do realizacji aplikacji na Android
  • Propozycja własnej metodyki opracowywania aplikacji mobilnych na Android
  • Omówienie trendów w sposobie projektowania interfejsów użytkownika. Dobre i złe praktyki, również w odniesieniu do użyteczności
  • Omówienie koncepcji testów automatycznych

Tematy nawiązujące do zagadnień programistycznych będą popierane przykładami w kodzie działającej aplikacji.

Agenda:

1. Omówienie kluczowych faz projektu aplikacji mobilnej
2. Przedstawienie analiz rynku urządzeń mobilnych i trendów zmian z wyszczególnieniem dostępnych i wchodzących na rynek platform
3. Przegląd możliwości urządzeń mobilnych i dostępnych wersji
4. Omówienie kluczowych bytów implementacyjnych: aktywność, intencje, widoki, layouty, serwisy, broadcast receivery – wpływające na sposób projektowania aplikacji. Przedstawienie filozofii jaką się kierowali twórcy systemu
5. Koncepcja widoków i layoutów, dostępne kontrolki, filozofia, sposób planowania interfejsu użytkownika
6. Dobre praktyki, użyteczność aplikacji mobilnej, na co należy zwrócić uwagę
7. Struktura kodów źródłowych i krótka prezentacja narzędzi developerskich
8. Prezentacja metodyki projektowania aplikacji mobilnych
9. Prezentacja gotowego projektu szkoleniowej aplikacji mobilnej wykonanego w oparciu o zaproponowaną metodykę (dostępna jako materiały dodatkowe)
10. Analiza przypadków zgłaszanych przez uczestników warsztatów

Szkolenie jest przeznaczone dla:

– projektantów
– analityków
– kierowników projektu
– osób odpowiedzialnych za zlecanie i odbiór prac od firm tworzących aplikacje mobilne na Android.

CENA

900 PLN + 23% VAT
W przypadku zgłoszeń przynajmniej 2 osób z jednej firmy
udzielamy rabatów.

W ramach szkolenia zapewniamy:

– przerwy kawowe
– obiad
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– nie zapewniamy miejsca noclegowego oraz parkingu

Organizujemy projekty także w formie zamkniętej i dedykowanej.
Jeśli taka forma Cię interesuje – skontaktuj się z Nami.

Date
Category
android, Szkolenia, Warsztaty
Tags
szkolenia, warsztaty