Reactive Android z biblioteką RxJava 2

Category
Szkolenia
About This Project

Użycie RxJavy w ekosystemie Androida – przykładowe zastosowania i przypadki użycia

1. Podstawy Reactive Functional Programming

  • podstawy programowania funkcyjnego
  • Reactive Manifesto

2. Tworzenie, komponowanie i filtrowanie obiektów Observable

3. Transformacje i strumienie warunkowe

4. Semantyczne modelowanie strumieni przy użyciu obiektów Single/Maybe/Completable

5. Użycie RxJavy w ekosystemie Androida – przykładowe zastosowania i przypadki użycia

6. Wykonywanie asynchronicznych operacji (takich jak konsumpcja RESTowego API, czy pobieranie lokalizacji) przy użyciu RxJavy

7. Dobre praktyki i wzorce wykorzystania RxJavy w Androidzie

8. Testowanie jednostkowe aplikacji wykorzystujących RxJavę

9. Projektowanie architektury aplikacji wykorzystujących RxJavę

Czas trwania: 1 dzień