Zaawansowane tworzenie widoków, profilowanie i optymalizacja aplikacji Androidowych

Category
Szkolenia
About This Project

Zaawansowane tworzenie widoków, profilowanie i optymalizacja aplikacji Androidowych
Czas trwania: 2 dni
Forma szkolenia: Warsztaty
Trener: Michał Charmas
Program szkolenia:
● Zaawansowane tworzenie interfejsu użytkownika.
○ Tworzenie własnych elementów interfejsu użytkownika
■ Agregacja wielu widoków w celu wielokrotnego użycia i zastosowania SRP w warstwie widoku
■ Bezpośrednie rysowanie własnych elementów interfejsu użytkownika
■ Stylowanie własnych widoków
■ Obsługa interakcji użytkownika
■ Zarządzanie stanem w widokach
● Optymalizacja działania aplikacji Androidowych
○ Profilowanie działania aplikacji
■ Przegląd narzędzi
■ Monitorowanie wydajności
■ Strategie znajdowania źródeł problemów z wydajnością
○ Optymalizacje warstwy widoku
○ Optymalizacje widoków opartych o adaptery (ListView / RecyclerView) ○ Wykrywanie i zapobieganie wyciekom pamięci
■ Najczęstsze przyczyny wycieków pamięci w środowisku Androida
■ Strategie i narzędzia wspomagające detekcję źródeł wycieków pamięci
○ Optymalne ładowanie i zarządzanie bitmapami
■ Optymalizacja rozmiaru ładowanych bitmap
■ Strategie bezpiecznego cachowania bitmap do wielokrotnego użycia
■ Wykorzystanie LRU cache do przechowywania wielu dużych obiektów w pamięci aplikacji
○ Wydajne zapisywanie stanu
○ Optymalizacja kodu pod kątem maszyny wirtualnej Dalvik/ART