Swift ADVANCED 9.10.2017/Warszawa-ostatni termin!

Swift ADVANCED 9.10.2017/Warszawa-ostatni termin!

Swift ADVANCED
9.10.2017/Warszawa

Szkolenie przeznaczone dla programistów Swift, którzy potrafią swobodnie poruszać się w tym
języku i znają wszystkie jego podstawowe konstrukcje.
 
Przedstawiamy szczegółowo niektóre z technik zastosowanych w języku Swift, mając
na celu zwiększenie świadomości programistów. 

Dzięki temu programista będzie wiedział nie tylko:
  • jak coś działa, ale i dlaczego (albo dlaczego nie działa – lub działa wolniej niż można bysię spodziewać). 
  • ale uniknie też przykrych niespodzianek i błędów podczas pracy z tym językiem.
Agenda
 
1. Wszystko o kolekcjach:
1.1.Wbudowane kolekcje danych: Array, Dictionary i ich możliwości
1.2.Protokoły budujące kolekcje: IteratorProtocol, Sequence, Collection
1.2.1.Sekwencje niestabilne
1.2.2.Sekwencje nieskończone
1.3.Indeksy (Indices)
1.4.Zakresy (Ranges)
1.5.Wycinki (Slices)
1.6.Wyspecjalizowane kolekcje
1.6.1.BidirectionalCollection
1.6.2.RandomAccessCollection
1.6.3.MutableCollection
1.6.4.RangeReplaceableCollection
1.7.Kolekcje typu lazy
 
1.8.Technika Copy-on-write
 
2. Typy opcjonalne – tematy zaawansowane:
2.1.Zagnieżdżanie typów opcjonalnych
2.2.Mapowanie typów opcjonalnych
2.3.Typy opcjonalne & kolekcje
2.4.Porównywanie typów opcjonalnych
 
3. Typy generyczne – tematy zaawansowane:
3.1.Przeciążanie funkcji generycznych w Swift
3.2.Generic constraints – możliwości
3.3.Aktualne ograniczenia typów generycznych
3.4.Działanie typów generycznych z perspektywy kompilatora
3.5.Technika Whole Module Optimization
 
4. Protokoły – tematy zaawansowane
4.1.Porównanie: static dispatch VS dynamic dispatch
4.2.Omówienie Protocol Witness Tables
4.3.Wpływ na wydajność
4.4.Aktualne ograniczenia protokołów
4.5.Wymazywanie typów
4.6.Hierarcia protokołów numerycznych
 
5. Podstawy refleksji w Swift
5.1.Używanie refleksji z Objective-C
5.2.Typ Mirror
 
Czas trwania: 1 dzień
Koszt: 1300 zl netto