Dotacje na INNOWACJE/MAZOWSZE MŚP

Dotacje na INNOWACJE/MAZOWSZE MŚP

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

3.3 INNOWACJE W MŚP

Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz wdrażania innowacji.  Wsparcie będzie nakierowane głównie na rozbudowę przedsiębiorstw, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług w skali regionu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

W konkursie o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa mazowieckiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia do 9 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

TYPY PROJEKTÓW

  1. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy projektów:

  • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług w skali regionu;
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Zakłada się umożliwienie wdrożenia wyników prac B+R w szczególności jako kontynuację pomyślnie zakończonej fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach Działania 1.2.

Przewiduje się realizację działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców, co w konsekwencji zapewni uzyskanie trwałych efektów gospodarczych i środowiskowych.

  1. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK

Interwencja obejmować będzie rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.

Efektem działania będzie zwiększenie roli handlu elektronicznego w działalności gospodarczej.

W zależności od ryzyka na etapie wdrożenia przewiduje się wsparcie w formie zwrotnej i bezzwrotnej. Zakłada się, że w przypadku projektów, dla których ryzyko na etapie wdrożenia jest duże oferowane będą instrumenty bezzwrotne. W szczególności w ww. formie zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

  • 80% dofinansowania do inwestycji – na projekty nie objętej pomocą publiczną,
  • zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej – na projekty objęte pomocą publiczną.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Planowany termin naboru wniosków: październik 2016 r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu innowacje w mazowieckich MŚP nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995