Go to Brand

Go to Brand

Konkurs na dofinansowania na wyjazdy zagraniczne:
targi międzynarodowe, misje handlowe, działania promocyjne:
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand#dokumenty
Głównym celem konkursu jest to, aby firma rozpoczęła lub rozwinęła swoją działalność zagraniczną i uzyskała przychody z eksportu lub je powiększyła.
Maksymalna kwota projektu to 1.000.000,00 zł, dofinansowanie może wynieść 60-85%
(w zależności od statusu firmy (tj. ile zatrudnia osób) i czy wcześniej korzystała z pomocy de minimis).
Dofinansowanie można uzyskać na:
– wydatki związane z rezerwacją i organizacją miejsca targowego
– przeloty, noclegi i diety dla pracowników
– działania promocyjne: np. reklama w mediach, internecie, prasie, gadżety marketingowe, spoty/filmy reklamowe, przebudowa strony internetowej (jesli jest związana z wyjazdem targowym), tłumaczenie strony www,
– usługa doradcza, która moze polegać np. na zmianie brandingu spółki, pomocy w sprzedaży za granicą itd.
– wydatki związane z misją handlową, tj. wyjazdem na max 3 dni do kraju, aby porozmawiać z klientami/potencjalnymi klientami
– warunkiem minimalnym jest to, aby były w budzecie zaplanowane min. 3 eventy zagraniczne, w tym 1 event z poniższych:
Hannover Messe Niemcy, DLD Izrael lub Gitex Dubaj.
Wnioski można składać od 25 lutego do 8 kwietnia 2019 roku.